Hoe kunnen we mode circulair maken @ Erasmus Universiteit

Elk jaar organiseert de Erasmus Universiteit de Erasmus Sustainability Days, het event heeft een programma van 4 dagen die volledig geweid zijn aan duurzaamheid. Dit jaar zijn wij uitgenodigd om tijdens dit event onze inzichten over circulaire processen in de mode industrie te delen.

We vinden het belangrijk om onze inzichten te delen en hebben uiteraard de uitnodiging geaccepteerd. Samen met een deel van ons team klaar voor een aantal speerpunten uit onze filosofie te bespreken: obstakels in de circulaire economie, ons verhaal, ons T-shirt en de introductie van onze circulaire draak, Isidoor.

Connecting all the dots

Een zaal vol met gemotiveerde studenten vanuit verschillende disciplines en nationaliteiten klaar voor ons verhaal. Op basis van 7 aandachtsgebieden zoals gedefinieerd door circular economy hebben we de studenten deelgenoot gemaakt van de complexiteit van alle afhankelijkheden tussen de aandachtsgebieden.

Wat zijn de uitdagingen als men daadwerkelijk een circulair proces wil gaat implementeren. Bijvoorbeeld, hergebruik van materiaal vergt samenwerking die op zijn beurt weer van invloed is op het business model. Uit ervaring weten we dat de aandachtsgebieden niet los van elkaar kunnen worden gezien en dat de onderlinge verbanden vaak niet duidelijk zijn.

So far so good? Na het delen van onze inzichten op dit fundamentele gedeelte ontstond bij veel studenten twijfel of het wel mogelijk is om alle verbanden transparant te krijgen. Bijna alle ondernemingen zijn niet blij met samenwerkingen die in eerste instantie geld kosten en pas gaan renderen op de lange termijn. Dit gedeelte leverde een interessante discussie op waarbij het waarderen van bezit dat kan worden hergebruikt, moet worden heroverwogen.

Onze circulaire draak

Een ding staat vast, het vinden van alle verbanden is rand voorwaardelijk voor het juist implementeren van circulaire processen in het algemeen en in het bijzonder in de mode. Daarom is het belangrijk de grote uitdaging stap voor stap op te pakken. Bij easyessentials doen we dit met onze producten en in onze mind-set om de verbanden een voor een transparant te maken.

Tenslotte rest ons, dank aan de Erasmus universiteit voor de uitnodiging op dit inspirerende event. De discussie met deze groep enthousiaste en intrinsiek gemotiveerde studenten geeft ons motivatie om alle verbanden te doorgronden en te delen.

Isidoor, onze circulaire draak, begeleid ons hierbij. Hou hem in de gaten!

Your event

Here’s what one of the attendees said about our lecture: 

“Attending this session (…) has helped me reinforce my belief that there is hope for a better tomorrow. It was a wonderful session with easyessentials, getting up and close with a company that is doing what I want to achieve.”

Are you also planning an event and you’re looking for speakers? Feel free to send us a message anytime, we gladly share our insights.

Geef een reactie